รายการการเดินทางที่ส่งไปด้วยเมล์

ลูกค้าที่จองบัตรโดยสารผ่านเวปไซด์ของสายการบิน สามารถพิมพ์รายการการเดินทางที่เคาเตอร์ในสนามบินผู่ตงและสนามบินหงเฉียวที่เมืองเซี่ยงไฮ้ หากลูกค้าอยู่สนามบินอื่น หรือมีเหตุผลอื่นที่ไม่สามารถพิมพ์รายการการเดินทางได้ คุณสามารถโทรสายด่วน บริการลูกค้าของสายการบินได้24 ชั่วโมง สายด่วน 95520 (พื้นที่ที่ไม่ได้มี สัญญาณกรุณาโทร: 400-700-6000)และสมัครบริการส่งรายละเอียดการเดินทาง ข้อสังเกตรายการการเดินทางด้วย Surfacemail ลูกค้าสมัครบริการ รายการการเดินทางควรภายใน ๗ วันหลังจากบิน หากเกิน ๗ วันจะหมดอายุ