รางวัลส่วนหนึ่งที่การบินจี๋เสียงได้รับมีดังนี้
เกี่ยวกับเรา
ข่าว บริษัท
บริษัท วัฒนธรรม
บริษัท เกียรติ

รางวัลเกียรติยศที่ทางสายการบินได้รับมีดังนี้

 • - รางวัลนวัตกรรมที่โดดเด่นของจีน
 • - รางวัลที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาได้มากที่สุดแห่งประเทศจีน
 • - รางวัลยอดเยี่ยมวันเมย์เดย์แห่งนครเซี่ยงไฮ้
 • - หน่วยงานปลอดภัยแห่งนครเซี่ยงไฮ้
 • - หน่วยงานอารยธรรมดีเยี่ยมแห่งนครเซี่ยงไฮ้
 • - หน่วยตัวอย่างอารยธรรมวึรสตรีแห่งนครเซี่ยงไฮ้
 • - รางวัลสายการบินที่มีลูกค้าพอใจมากที่สุดในนครเซี่ยงไฮ้
 • - แบรนด์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในสายการบินปี2011
 • - บริษัทการบินที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แห่ง "การท่องเที่ยวมหัศจรรรย์ ประจำ ปี 2011"
 • - รางวัลการโปรโมทการตลาดดีเยี่ยม ประจำปี 2012
 • - หน่วยงานการส้างสรรค์วัฒนธรรมวิสาหกิจและการขนส่งคมนคมแห่งชาติ ประจำ ปี 2012
 • - หน่วยงานวิสาหกิจที่ส่งเสริมคุณธรรมความซื่อสัตย์แห่งชาติ
 • - กลุ่มนำหน้าการท่องเที่ยวธุรกิจของประเทศจีน --บริการห้องโดยสารดีเยี่ยม
 • - วิสาหกิจที่ได้รับความวางใจจากผู้บริโภคแห่งประเทศจีน
 • - วิสาหกิจดีเยี่ยมร้อยแห่งการนำเข้าและส่งออกแห่งนครฌซี่ยงไฮ้
 • - "รางวัลการบริหารดีเยี่ยม" แห่งรางวัลใหญ่ประเทศจีน ประจำ ปี 2013

สายการบินจี๋เสียงเป็นสายการบินที่มีการพัฒนาเร็วที่สุดในประเทศ มีนิยามในการให้บริการคือ "สายการบินจี๋เสียง จะนำพาความพอใจมาให้คุณ" และมีอุดมคติในการดำเนินงาน คือ "ความปลอดภัย ตรงเวลา และบริการดีเด่น" ทางสายการบินเราใช้เวลา 5 ถึง10 ปี เพื่อให้ เป็นสายการบินที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ,มีคุณภาพ และเป็นที่หนึ่งในดวงใจของผู้โดยสารไปตลอด