บริษัท วัฒนธรรม
เกี่ยวกับเรา
ข่าว บริษัท
บริษัท วัฒนธรรม
บริษัท เกียรติ

ความหมายของโลโก้การบินจี๋เสียง

logo

- การบินจี๋เสียงเอาฟีนิกซ์มงคลเป็นโลโก้ของบริษัทเอง พยายามอธอบายวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนด้วยวิธีอินเตอร์เน สร้างยี่ห้อร้อยปีที่ให้บริการที่มีคุณภาพความสะดวกสบายสำหรับลูกค้าในการบินประเทศจีนและระหว่างประเทศ

- ความคิดส้รางสรรค์โลโก้ของสายการบินจี๋เสียงมาจากหยกโบราณจีนที่เป็นวงกลมและมีภาพฟีนิกซ์มงคลอยู่ด้วย

- ฟีนิกซ์ถือเป็นนกที่บินอิสระ อันนี้เหมือนอุตสาหกรรมการบิน มีความหมายที่มงคลและสันติภาพ มีบันทึกเป็นคลาสสิกว่า มาจากประเทศจีน บินไปทั่วโลก ผ่านภูเขาคุนลุน ทุกเที่ยวบินต้องการความพยายามจะได้มีความสำเร็จ( หนังสือเล่มนี้ชื่อ ชอเหวินเจี่ยนจื้อ ของชเจิ้งในราชวงศ์ฮั่น)

- ในภาษาจีน คุณธรรมสุภาพบุรุษจะเที่ยบเป็นหยก หยกมีวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง มีความหมายว่าโชคดีและมงคล อันนี้ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องบินที่สวยงามยังเป็นวิญญาณ ที่มีลักษณะซื่อสัตย์ ความพยายาม แง่ดี ความอดทนของการบินจี๋เสียง สัญญลักษณ์บริษัทเราเหมือนหยก สัญญลักษณ์บริษัทเร

- โลโก้ของการบินจี๋เสียงออกแบบเป็นฟีนิกซ์ทีใช้สีไวน์แดงและสีทองเป็นหลัก สีไวน์แดงและสีทองเป็นสีที่ มีความหมายมงคลในจีนและมีนักออกแบบฝรั่งเศสมาช่วย บำรุงสายที่ใช้วิธีทันสมัย สีกับรูปแบบ(หยาง หยินเป็นหยก) รวมกันเป็นมงคล โลโก้ใบนี้แสดงออกวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมโลกร่วมกันอย่างดี ยังแสดงออกบริการที่มีคุณภาพสูง และสะดวกของการบินจี๋เสียง เป็นความเสถียรภาพและความกระตือรือร้นร่วมกัน มีแต่แบบนี้สร้างโลกที่มีสีสั้น ออกแบบรูปภาพที่สวยงาม พลังแรงทีใหญ่และนิรันดร์ได้ ความเชื่อดังกล่าวแสดงออกให้เห็นว่าพนักงานของบริษัทจูหยาวมีนวัตกรรมสร้างคุณค่าเป็นจริง

ความหมายของชุดพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินการบินจี๋เสียง

- แนวคิดการออกแบบของเครื่องแบบพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงของการบินจี๋เสียง สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาธุรกิจ การบินจี๋เสียงให้บริการที่มีคุณภาพสูงและสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารธุรกิจระดับไฮเอนด์

- เครื่องแบบใช้สีไวน์แดงและสีทองเป็นหลักซึ่งเป็นสีมงคลของประเทศจีน การออกแบบเครื่องแบบมีชุดกี่เพ้าเป็นพื้นฐาน ลักษณะของเครื่องแบบพนักงานต้อนรับบน เครื่องบินหญิงการบินจี๋เสียงเพื่อแสดงความสวยงามและความฉลาดของสตรีตะวันออก เน้นร่างกายที่สวยงามของสตรีตะวันออก

- การใช้ออกแบบตะวันตกเช่น การจับคู่สี วิธีการตัดรอบ เพิ่มคุณภาพและความสวยของเครื่องแบบอย่างมาก ทำให้ กี่เพ้าที่มีลักษณะเก่าแก่ของจีนมีรสนานาชาติ ในกระต๊อบ มีสีไวน์แดงและสีม่วงมาประกอบกัน เครื่องแบบของเราเปรียบเทียบการบินอื่นที่เครื่องแบบมีแต่สีเดียว การบินเรายังสะท้อนให้เห็น ความพยายามในการสร้างการเดินทางที่น่าพอใจเพื่อผู้โดยสาร

- มีการออกแบบพิเศษในเครื่องแบบพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงชายคือ เน็คไทมงคลและปุ่มมงคล สองอย่างนี้มีความหมายว่า มังกรและฟีนิกซ์บนเมฆ นี่คือจุดเด่ดของเครื่องแบบทั้งชุด

- ผ้ากันเปื้อนที่สวยงามและสีที่แตกต่างกัน นอกจากการออกแบบที่มีลักษณะ การสวนสะดวก เนื้อผ้าคุณภาพดี ยังมีจุดใหม่ที่ใช้สีต่างกันดั้งเดิม แสดงให้เห็นถึงความคิดอินเตอร์เนของการบินเรา เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามบนท้องฟ้า